MEDBORGARNÄT

Suomeksi
Registrera dig som användare

Genast då du registrerat dig kan du bekanta dig med tjästen i begränsad form. Kundtjänsten kontrollerar dina uppgifter och förser dig med de avgiftsfria medborgaranvändarrättigheterna. Kundtjänsten måste få veta ditt riktiga namn och dina kontaktuppgifter. Uppgifterna ges inte vidare till tredje parter. Var god och fyll i formuläret nedan omsorgsfult.

Förnamnet och efternamnet är nödvändiga uppgifter. Om du får felmeddelandet att namnet redan är i bruk, eller om du vanligen använder initialer i ditt namn bör du fylla i det här.

Användar-ID och lösenord får endast innehålla tecknen a-z (och A-Z) och siffrorna 0-9. Undivk alltså tecknen "å", "ä", "ö", mellanslag, axenter, snedstreck och andra specialtecken. Användar-ID:ts och maximilängd är femton (15) tecken och lösenordets tolv (12) tecken.

Användar-ID:t måste vara unikt. Två användare kan inte ha samma användar-ID. Servern godkänner inte ett redan existerande användar-ID. Välj användar-ID:t så, att det är lätt att komma ihåg. Med tanke på datasäkerheten är det bra om det som sådant inte är ditt namn, men det får gärna innehålla delar av ditt namn. Användar-ID:t visas inte för andra användare, och används inte heller som e-postadress. Använar-ID:t får inte bestå av enbart siffror.

Lösenordet bör du välja så att det är lätt att minnas, men ändå säkert. Du kan själv senare ändra ditt lösenord när du är ansluten till tjänsten. Vi rekommenderar att du byter lösenord några gånger per år. Kontakta kundtjänsten om du glömt ditt lösenord.

TillÀggsuppgifter fältet bör du fylla i ifall du hör till någon förening som använder våra tjänster. Då vi kontrollerat ditt medlemskap ger vi dig åtkomst till tilläggstjänsterna.

Förnamn*
Initial(er): 
Efternamn*
Användar-ID*
Lösenord*
Telefon*
E-post*
Organisation: 
Adress*
Postnummer*
Postanstalt*
Land/språk: 
Tillägsuppgifter: